Convertidor DC/DC multinivell de dos quadrants aplicat al frenat regeneratiu mitjançant supercondensadors per vehicles elèctrics o híbrids

Author Miquel Massot Campos
In Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.


Aquest projecte tracta de la comparació de diferents topologies de convertidorsDC/DC sèrie i multinivell per aplicar-los al frenat regeneratiu de vehicles elèctricso híbrids (VEH). L’emmagatzematge d’aquesta energia recuperada es realitza a diferentsbancs de supercondensadors.S’escull la millor topologia per a l’aplicació i es realitzen els càlculs i simulacionsnecessàries per caracteritzar el seu comportament i dissenyar el control del sistema.Amb el model de supercondensadors es realitza un estudi tèrmic per comprovar quecompleixen les sol·licitacions de potència requerides sense sobreescalfar-se.Tot seguit, es dissenya el convertidor físicament en diverses plaques de circuit imprèsmitjançant CAD elèctric. Es construeix i es programa la lògica del control en unDSP per fer-lo funcionar i verificar els resultats. El convertidor dissenyat serveixtambé de plataforma per altres projectes.Per últim, es treuen les conclusions adients.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies